Taipei Office Open

Western Shipping (Taiwan) Ltd.

9F., No.36 Sec.2 Nanjing E. Road                                              

Zhongshan Dist., Taipei City 104084, Taiwan (R.O.C.) 

Tel# +886-2-25626600
Fax#+886-2-25677833

Peter Chang: peter.chang@westshiptw.com

Riss Liu: riss.liu@westshiptw.com

Aaron Hsi: aaron.hsi@westshiptw.com

Author: western_shipping_

Share This Post On